ศิลปะส่วนใหญ่มีความสวยงามอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วซึ่งเราสามารถประยุกต์นำมาใช้กับสิ่งรอบตัวของเราได้หลายอย่างโดยทำเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตต่างไม่ว่าจะเป็นการอยู่เพื่อให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองอย่าเช่นการอยู่อาศัยอย่างบ้านที่อยู่เองก็ต้องมีการออกแบบให้เข้ากับคนในบ้านรวมถึงความชอบไม่ว่าจะเป็นสีเองก็มีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศในการอยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสีอ่อนเพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็สามารถใช้ศิลปะในการตกแต่งทั้งสิ้นอย่างหน้าบ้านนิยมตกแต่งด้วยธรรมชาติคือการใช้ต้นไม้ที่มีขนาดพอเหมาะนำมาตัดเป็นรูปต่างๆเชนสัตว์ต่างๆเป็นต้นซึ่งเป็นที่ชอบใจของบรรดาเด็กๆ ที่ได้มาพอเห็นอีกด้วยทั้งนี้นอกจากตกแต่งแล้วก็สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดีอีกด้วย โดยศิลปะในการตกแต่งต้นไม้ยังไม่หมดประโยชน์เพียงเท่านั้นยังสามารถใช้ทำรั่วได้อีกด้วยซึ่งนอกจากจะสวยงามและยังสามารถใช้กันภัยจากมิจฉาชีพอีกด้วยและหลังบ้านส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่ผู้คนเข้าไม่ถึงหรือพูดอีอย่างหนึ่งได้ว่าไม่มีใครเห็นเราก็ใช้ศิลปะออกแบบตามการใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นใช้ปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีผลไว้รับประทานหรือใช้เป็นร่มเงาให้บ้านดูร่มรื่นได้อีกด้วยอีกด้วย หรือจะเป็นการเลี่ยงสัตว์เช่นเลี่ยงปลาสวยงามหรือเอาไว้เพราะพันธ์ปลาแล้วค่อยคัดตัวที่สวยๆ นำไปโชว์ทางด้านหน้าบ้านก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ก้อยู่ที่ความชอบและการใช้ศิลปะในการจัดวางด้วยซึ่งซึ่งนอกจากจะใช้ศิลปะกับการตกแต่งทางด้านหน้าบ้านและการออกแบบภายในกับศิลปะเองก็มีความสำคัญไม่แพ้กันถึงแม้ว่าผู้คนภายนอกจะมองไม่เห็นแต่ก็สำคัญเพราเป็นสิ่งที่เราอยู่กับมันทุกวันอาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเราก็ต้องหยิบจับทุกวันจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ศิลปะในการจัดวางของเหล่านั้นให้เป็นที่อีกด้วยเพราะนอกจากจะได้ความสวยงามแล้วเราจะยังได้ความสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วยครับ

ศิลปะกับการใช้กับที่อยู่อาศัย

หน้าแรก