ศิลปะในสมัยนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยการผสมผสานระว่างศิลปะแต่ละอย่างเป็นศิลปะแบบใหม่ต่างๆ นาๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันมนุษย์สามารถพัฒนาได้อย่างมากมายด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง  ซึ่งมนุษย์มีความสำพันธ์กับศิลปะมาอย่างช้านานทั้งการวาดและการปั้นต่างก็เป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้นหรือจะเป็นศิลปะการแสดงต่างๆ เองก็ยังมีมากมายหลายอย่างเลยเช่นกัน ทั้งการแสดงหนัง การแสดงละคร ไม่ว่าจะเป็นจอเงินหรือจอแก้วก็มีความแตกต่างกันพอสมควรหรือจะเป็นการแสดงเวทีที่มีการแบ่งแยกประเภทตามรูปแบบการแสดงไม่ว่าจะเป็นละครเวทีที่เล่าเรื่องราวต่างๆหรือจะเป็นละครเงียบที่เป็นการเล่าเรื่องราวโดยการทางท่าทางโดยไม่ใช้เสียง โดยเหล่านี้เป็นศิลปะที่สร้างมาเพื่อความบันเทิงทั่งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเสมอ โดยที่เราไม่รู้ตัว
ซึ่งในสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีมากนักการอยู่การกินสมัยก่อนจึงต้องมีการใช้ศิลปะในการดำรงชีวิตอย่างมากทั้งที่อยู่อาศัยและการทำมาหากินล้วนแล้วแต่มีศิลปะเข้าเกี่ยวข้องทั้งสินทั้งในด้านของการทำอุปกรณ์จักรสารเพื่อเป็นอุปการใช้หาอาหารเช่นสุ่มเป็นต้นทั้งนี้ก็ต้องสร้างมาเพื่อคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานนั้นอีกด้วย
นอกจากนี้ที่อยู่อาศัยก็ยังมีศิลปะที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศต่างๆ จึงมีความนิยมของการใช้วัสดุที่แตกต่างกันไปซึ่งส่งผลให้ลักษณะขอที่อยู่อาศัยแตกต่างกันด้วย นอกจากศิลปะที่เกิดจากมนุษย์แล้วในธรรมชาติก็ยังมีศิลปะที่สวยงามอีกด้วยโดยไม่ว่าจะเป็นสัตว์อย่างเช่นนกก็สามารถสร้างรังได้ออกมาสวยงามมากเลยทีเดียว หรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างก็จะมีศิลปะทางธรรมชาติที่มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไป  เห็นไหมหละครับว่าศิลปะอยู่รอบตัวเราเสมออยู่ที่เราจะมองเห็นมันไหม

ศิลปะรอบตัวที่คุณก็สังเกตได้

หน้าแรก