โดยรูปปั้นแต่ละชิ้นนั้นก็จะมีที่มาของมันซึ่งอยู่กับคนที่ปั้นขึ้นมาว่าจะตีความหมายของรูปปั้นว่าอย่างไร แต่รูปปั้นบางชิ้นนั้นมีความหมายที่ยาวนานและลึกลับอย่างมาก ความหมายของรูปปั้นซึ่งมีเพียงผู้ปั้นเท่านั้นถึงจะรู้ความหมายที่แท้จริงของมันว่ารูปปั้นเหล่านี้มีความหมายอย่างไรโดยรูปปั้นบางชิ้นนั้นเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ก็ยังไม่มีทราบว่าใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาโดยรูปปั้นเหล่านี้เป็นปริศนาอย่างมากเพราะไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาและเหตุผลที่สร้างขึ้นมาเพราะอะไร รูปปั้นเหล่านี้เลยเป็นความลับอยู่นั้นเอง โดยรูปปั้นทั่วไปแล้วจะแสดงชื่อผู้สร้างอย่างชัดเจนยกเว้นบางชิ้นที่สร้างมาอย่างลึกลับแต่เป็นส่วนน้อยโดยอาจจะรู้ว่าผู้สร้างคือใครแต่ความหมายนั้นอาจจะลึกลับก็มีอยู่มากมาย แต่ผมจะขอแนะนำเกี่ยวกับรูปปั้นเดวิด รูปปั้นเดวิดนั้นเป็นรูปปั้นที่สร้างเมื่อนานมาแล้วโดยมีรูปร่างเป็นมนุษย์สูงและมีรูปร่างที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นภาพเปลือยของเดวิดโดยมีการสร้างขึ้นในปีค.ศ.1501 - 1504 โดยความหมายของรูปปั้นสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปปั้นที่มีรูปงามของความแข็งแกร่งของมนุษย์ รูปปั้นเดวิดนั้นใช้หินอ่อนสลักจนเป็นรูปร่างของมนุษย์ถือว่าเป็นรูปปั้นหินอ่อนที่มีชื่ออย่างมากในประวัติศาสตร์ศิลปะถือว่าเป็นรูปปั้นชิ้นเอกชิ้นหนึ่งในโลก โดยชิ้นงานรูปปั้นเดวิดนั้นในปัจจุบันก็ยังคงสภาพเดิมเพราะมีความทนทานสูงโดยมีวัสดุเป็นหินจึงทำให้รูปปั้นนั้นไม่เสื่อมสภาพแต่อย่างใด หลาย ๆ คนอาจจะอยากรู้ว่าผู้สลักรูปปั้นเดวิดนั้นคือใคร ผู้คนสลักรูปปั้นเดวิดนั้นคือ มีเกลันเจโล เป็นผู้สร้างขึ้นโดยเป็นนักสลักรูปปั้นที่โด่งดังอย่างมากในยุคสมัยก่อน ในปัจจุบันรูปปั้นเดวิดนั้นจึงเป็นงานศิลปะชิ้นเอกระดับโลกเลยก็ว่าได้

รูปปั้นเดวิดนั้นที่แท้จริงแล้วเป็นงานศิลปะของใคร

หน้าแรก