The-meaning-of-art-news-site

ความหมายของศิลปะแท้จริงแล้วคืออะไร

ศิลปะเป็นกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ผ่านการแสดงความคิด หรือทักษะทางเทคนิคของผู้สร้างหรือผู้เขียนที่ตั้งใจจะชื่นชมความงามหรือพลังทางอารมณ์ของพวกเขา เราสามารถแยกงานศิลปะออกได้เป็น 3 สาขาใหญ่ๆ ได้แก่ ภาพวาพ ปติมากรรม และสถาปัตยกรรม ในขณะที่ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ และการเต้นรำนั้น ถือเป็นการแสดงศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับวัณกรรมและวรรณคดี จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 17 ศิลปะได้กลายเป็นทักษะที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญไม่แตกต่างจากงานฝีมือ หรืองานทางวิทยาศาสตร์ คำจำกัดความของศิลปะถือเป็นที่ถกเถียงกันมายอ่ยางยาวนั้น มันมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ต้นกำเนิดของศิลปะยุคเริ่มแรก

รูปแบบของเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดคือผลงานด้านทัศนศิลป์ ประกอบด้วยภาพหรือวัตถุในสาขาต่างๆ รวมถึงภาพวาด ปติมากรรม รูปถ่าย และสื่อต่างๆ เราค้นพบประติมากรรมภาพเขียนถ้ำภาพเขียนบนจากยุคพาลีโอลิ ธอิกที่มีอายุประมาณ 40,000 ปี แต่ไม่มีใครสามารถตีความหมายของมันได้ออก เพราะน้อยคนนักที่จะรู้เกี่ยวกับพวกมัน จนกระทั่งในปี 2014 ได้มีการพบเปลือกหอยที่แกะสลักโดยโฮโม อีเร็กตัส ถูกพิจารณาว่ามีอายุระหว่าง 430,000 ถึง 540,000 ปี รวมถึงชุดที่ทำจากกรงเล็บอินทรีอายุกว่า 130,000 ปี

อารยธรรมที่มีเปี่ยมไปด้วยผลงานทางด้านศิลปะในสมัยโบราณ ประกอบไปด้วย อียิป เปอร์เซีย อิเดีย เชีน กรีซ โรม รวมถึงอินคา และมายา แต่ละอารยธรรมต่างก็มีศิลปะที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว เนื่องจากความใหญ่โตของอาณาจักรเหล่านี้ รวมถึงความรุ่งเรืองกว่าหลายพันปี ทำให้งานศิลปะของพวกเขาจึงมีชีวิตรอดและถูกส่งต่อไปยังวัฒนธรรมอื่นๆ ในเวลาต่อมา แถมยังมีบันทึกบางส่วนที่อธิบายการทำงานของศิลปินให้ทราบอีกด้วย ตัวอย่างเช่นกรีกที่เห็นร่างกายของมนุษย์เป็นงานศิลปะ พวกเขาหลงใหลในการสร้างประติมากรรมที่ดูสง่างาม รวมถึงการออกแบบที่ถูกต้องตามสัดส่วนของร่างกาย

ในศิลปะไบแซนไทน์และยุคกลางของยุคกลางตะวันตก ศิลปะที่ในยุคนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การแสดงออกของด้านวัฒนธรรมในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือศาสนา โดยใช้รูปแบบที่สื่อให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ของโลกสวรรค์ เช่นการใช้ทองคำในพื้นหลังของภาพเขียน หรือแก้วในกระเบื้องเคลือบสลับสี ประเพณีเหล่านี้ยังคงสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบเห็นได้อย่างต่อเนื่องในผลงานศิลปะของชาวยุโรปที่เป็นคาทอลิก

จุดประสงค์ของการทำผลงานศิลปะ

ศิลปะมีอยู่หลายแขนง มันมีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์มากว่าหลายพันปี จึงยากที่จะบอกได้ว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เราไม่ได้หมายความว่า ศิลปะ เป็นสิ่งที่มีความหมายคลุมเครือ เพียงแต่มันเป็นสิ่งที่มีความแตกต่าง ถูกสร้างขึ้นด้วยหลายเหตุผล ศิลปะมักใช้เป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาชวนเชื่อ และสามารถนำมาใช้เพื่อส่งผลต่อแนวคิดหรืออารมณ์ที่เป็นที่นิยม นอจากนี้มันอาจถูกนำมาใช้ในการทำบำบัดจิต ซึ่งทำด้วยนักจิตวิทยา หรือนักจิตวิทยาคลินิกในฐานะศิลปะบำบัด ตัวอย่างเช่นใช้เพื่อกำหนดบุคลิกภาพ หรือวิเคราะห์หลักการทำงานทางอารมณ์ของผู้ป่วย

ศิลปะยังสามารถใช้เพื่อสร้างความตระหนักในหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ หรือภาพวาดจากบรรดาศิลปินจำนวนมาก ที่สร้างผลงานศิลปะจำนวนหนึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องโรคออทิซึม มะเร็ง การค้ามนุษย์ หรือควาโหดร้ายของสงคราม ทั้งหมดนี้เป็นสื่อที่ช่วยนำเสนอให้ผู้ที่เห็นสามารถตระหนักถึงความหมายที่ผู้วาดต้องการจะสื่อ ยิ่งรูปภาพโด่งดังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้น แต่เหตุผลส่วนใหญ่ของผลงานศิลปะที่พบได้มากเหนือสิ่งอื่นได้ ก็คือเพื่อความสวยงาม ความรื่นรมย์ ซึ่งแม้บางคนอาจจะตีความหมายของผลงานชิ้นเดียวกันผิดไป แต่บางสิ่งที่มันมีร่วมกันอาจเป็นความงามที่เห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องผ่านการตีความหมายใดๆ