Thai-art

ศิลปะไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร

‘ศิลปะ’ คือ หนึ่งในวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งในแต่ล่ะสถานที่ ความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของประเทศ ความแตกต่างทางสภาพภูมิอากาศ ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ก็จัดเป็นสิ่งที่ทำให้ศิลปะมีความงดงามแตกต่างกันไป เพราะคงเป็นไปไม่ได้ในการที่มนุษย์ที่มีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรม, ต่างประเพณี, ต่างความคิด ตามความชอบ จะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะมีความเหมือนกันได้ไปทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ศิลปะจากประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน ด้วยชีวิตความเป็นอยู่, ความคิด, การดำเนินชีวิต, สภาพแวดล้อม ต่างก็ได้สร้างงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจัดเป็นสไตล์คนไทยขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่าจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมทำให้เกิดความแตกต่างกับศิลปะต่างประเทศอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียว

Thai-art-web

ศิลปะไทย

สำหรับจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์งานศิลปะของชาวไทยนั้น ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นมาเพื่อต้องการตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้นแก่สังคม อีกทั้งยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างสูง ทั้งในเรื่องของการเลือกสีที่ใช้, ลายเส้น และอารมณ์ของรูป โดยผลงานศิลปะของไทยในปัจจุบันนี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

‘วิจิตรศิลป์’ อันเป็นงานศิลปะไทยโบราณแบบแท้ๆ โดยเป็นผลงานทางด้านลักษณะจิตกรรม, ประติมากรรม รวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ส่วนผลงานอีกหนึ่งประเภท ก็คือ ‘ประยุกต์ศิลป์’ โดยเป็นศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ รวมไปถึงแฟชั่นอันทันสมัยที่เราทุกคนเห็นกันอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ โดยแนวความคิดทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของไทยนั้น ได้รับการแบ่งแยกออกมาในลักษณะต่างๆ ตามความเชื่อ, ทัศนคติ ซึ่งคนไทยรู้สึก โดยเป็นแนวทางศิลปะที่มีความเป็นตัวเองสูง เมื่อเห็นแล้วก็สามารถนึกออกทันที ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะประกอบด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรม ประเพณีแบบไทยๆ ด้วยการอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในหลายๆ ด้าน เข้ามาผสมผสานกัน เริ่มไล่มาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย, กรุงศรีอยุธยา, กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์

Foreign-art

ศิลปะต่างประเทศ

สำหรับงานศิลปะของต่างประเทศ ก็มีจะมีความเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีลักษณะรวมทั้งแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของตัวเองเป็นหลัก เริ่มด้วยการแบ่งความคิดทางด้านแนวทางศิลปะ ก็สามารถแบ่งออกได้หลายยุคหลายสมัยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนับสมัยของในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย โดยเกิดการแพร่หลายออกไปทั้งในประเทศของตัวเองรวมทั้งเกิดการแพร่หลายไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย

สำหรับศิลปะแบบสากล เป็นคำที่สื่อความหมายถึงงานศิลปะที่มาจากฝั่งยุโรปหรือประเทศสหรัฐฯ หากแต่ในขณะเดียวกันบางประเภทที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ก็จะหยิบนำใช้วัฒนธรรมของตัวเองมาใส่ลงไปในงานศิลปะ โดยประวัติอันยาวนานของงานศิลปะเหล่านี้ ก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละประเทศว่าจะถูกจัดให้อยู่ในช่วงเวลาใดของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ผลงานศิลปะของศิลปินต่างประเทศบางครั้งก็แฝงไปด้วยรหัสลับที่ไม่ได้พบเจอได้ง่ายๆ หากแต่ต้องไขให้ออกด้วยการวิเคราะห์อย่างแยบยลนั่นเอง

ถ้ามองตามความเป็นจริง ก็คือ เมื่อมองจากภายนอกงานศิลปะของไทย กับงานศิลปะจากต่างประเทศนั้น มีความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะ, การสื่อสาร, ความหมาย, วัฒนธรรม, แนวความคิด โดยสิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่มีความเหมือนกันในหลายๆ ด้าน ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะประเภทใดก็ตามบนโลกใบนี้ ล้วนต้องเกิดจากสภาพแวดล้อมในภูมิภาค หรือประเทศนั้นๆ ประกอบกันด้วย นอกจากนี้งานศิลปะก็คือการสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์ ผ่านฝีมือและทักษะของศิลปิน และไม่ว่าจะเป็นงานของไทยหรือของต่างประเทศ ล้วนก็เป็นงานศิลปะเหมือนๆ กัน และมีความสวยงามเหมือนกันนั่นเอง ส่วนในเรื่องความชื่นชอบผลงานก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ล่ะคน ไม่มีถูกไม่ผิด ขอเพียงสื่อถึงความเป็นตัวเองก็พอแล้ว