Arthousing

ศิลปะกับการใช้กับที่อยู่อาศัย

ศิลปะส่วนใหญ่มีความสวยงามอยู่ ในตัวของมันอยู่แล้วซึ่งเราสามารถประยุกต์นำมาใช้กับสิ่งรอบตัวของเราได้ หลายอย่างโดยทำเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตต่างไม่ว่าจะเป็นการอยู่ เพื่อให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองอย่าเช่นการอยู่อาศัยอย่างบ้านที่ อยู่เองก็ต้องมีการออกแบบให้เข้ากับคนในบ้านรวมถึงความชอบไม่ว่าจะเป็นสีเอง ก็มีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศในการอยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสีอ่อน เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้าน ก็สามารถใช้ศิลปะในการตกแต่งทั้งสิ้นอย่างหน้าบ้านนิยมตกแต่งด้วยธรรมชาติ คือการใช้ต้นไม้ที่มีขนาดพอเหมาะนำมาตัดเป็นรูปต่างๆเชนสัตว์ต่างๆเป็นต้น ซึ่งเป็นที่ชอบใจของบรรดาเด็กๆ ที่ได้มาพอเห็นอีกด้วยทั้งนี้นอกจากตกแต่งแล้วก็สามารถใช้เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจได้ดีอีกด้วย โดยศิลปะในการตกแต่งต้นไม้ยังไม่หมดประโยชน์เพียงเท่านั้น

Arthousing-

ยังสามารถใช้ทำ รั่วได้อีกด้วยซึ่งนอกจากจะสวยงามและยังสามารถใช้กันภัยจากมิจฉาชีพอีกด้วย และหลังบ้านส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่ผู้คนเข้าไม่ถึงหรือพูดอีอย่างหนึ่งได้ว่า ไม่มีใครเห็นเราก็ใช้ศิลปะออกแบบตามการใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นใช้ปลูกไม้ ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีผลไว้รับประทานหรือใช้เป็นร่มเงาให้บ้านดูร่มรื่นได้อีก ด้วยอีกด้วย หรือจะเป็นการเลี่ยงสัตว์เช่นเลี่ยงปลาสวยงามหรือเอาไว้เพราะพันธ์ปลาแล้ว ค่อยคัดตัวที่สวยๆ นำไปโชว์ทางด้านหน้าบ้านก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ก้อยู่ที่ความชอบและการใช้ศิลปะในการจัดวางด้วยซึ่งซึ่งนอกจากจะใช้ ศิลปะกับการตกแต่งทางด้านหน้าบ้านและการออกแบบภายในกับศิลปะเองก็มีความ สำคัญไม่แพ้กันถึงแม้ว่าผู้คนภายนอกจะมองไม่เห็นแต่ก็สำคัญเพราเป็นสิ่งที่ เราอยู่กับมันทุกวันอาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเราก็ต้องหยิบจับทุกวันจึงมีความ จำเป็นที่ต้องใช้ศิลปะในการจัดวางของเหล่านั้นให้เป็นที่อีกด้วยเพราะนอกจาก จะได้ความสวยงามแล้วเราจะยังได้ความสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วยครับ