Artonstage-

ศิลปะการแสดงสดบนเวทีกับสิ่งที่คุณรอคอย

ศาสตร์ทางศิลปะทุกวันนี้มีมาก มายหลายด้านซึ่งการใช้ความคิดสร้างสันเพื่อนำมาใช้กับงานนั้นๆ ตามลักษณะของตัวศิลปะและความคิดของศิลปินเองก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เป็น ตัวที่สารถใช้ชี้วัดความโดดเด่นของศิลปะที่ตัวเองสร้างขึ้นได้ทั้งนี้ก็เอ ให้ผลงานของตัวเองออกมาดีและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนที่ ศึกษาอยู่หรือไม่ก็ตามแน่นอนว่าผลงานที่ดีมักได้รับการตอบแทนคือมูลค่าของ สิ่งที่สร้างโดยศิลปะนั้นๆ ด้วย
โดยทั่วไปแล้วผู้คนมักจะนึกถึง ศิลปะที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นภาพวาดต่างๆและสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นมากับ มอเพียงเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้มีศิลปะในการแสดงท่าทางบนเวทีมากมายและได้รับ การตอบรับจากผู้คนทั่วไปเป็นอย่างมากเช่นการแสดงละครเวทีต่างๆ ซึ่งศิลปะแนวนี้มักจะใช้เรื่องราวจากละครที่ถ่ายทำไปแล้วนำมาทำใหม่และใช้ การร้องเพลงประสานเสียงในการแสดงโดยการออกแบบของผู้จัดทั้งคิวต่างๆ รวมทั้งการเลือกใช้เพลงตามช่วงก็มีสิ่งสำคัญที่จะทำให้ละครเวทีเรื่องๆนั้นๆ มีความน่าสนใจอีกด้วยครับ

Artonstage

และศิลปะการแสดงบนเวทีเองก็ยัง มีการแบ่งออกหลายประเภทเช่นกันอย่างเช่นละครเงียบซึ่งศิลปะประเภทที่จะ แสดงออกทางท่าทางค่อนข้างยาก กล่าวคือการแสดงโดยไม่ใช้เสียงแต่สามารถสื่อเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างชัดเจนนั้นเองจึงเป็นความยากและท้าทายสำหรับผู้จัดทำศิลปะในแนวนี้ เป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เพื่อการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีกด้วย และการแสดงที่ต้องใช้ศิลปะที่มากอีกอย่าหนึ่งซึ่งประเทศไทยกำลังได้รับความ นิยมมากคือ การแสดงเดี่ยว กล่าวคือการแสดงบนเวทีโดยใช้ศิลปะในการพูดและท่าทางต่างซึ่งสามารถคุยกับคน ดูเป็นการเล่นเรื่องราวต่างในแง่มุมของคนพูดเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ ที่ฟังซึ่งในประเทศไทยมีบุคลที่มีชื่อเสียงในศิลปะแนวนี้คือ โน๊ต อุดม แต้พานิจ ซึ่งเขาเป็นคนที่บุกเบิกศิลปะการแสดงในแนวนี้เลยทีเดียวซึ่งไม่ว่าจะจัด เมื่อไหร่บัตรที่ออกมาก็ขายหมดภายในเวลาเพียงไม่นานซึ่งราคาบัตรในแต่ละ ครั้งของเขาไม่ใช่ราคาน้อยๆ เลยทีเดียวนั้นหมายถึงคุณภาพงานของเขาด้วย ซึ่งถือเป็นศิลปินเพียงไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จแนวนี้ ซึ่งศิลปะการแสดงสดบนเวทีนี้อาจจะเกิดขึ้นไม่นานแต่ถ้าเราได้รับการสนับสนุน ที่ดีผมว่าประเทศเราก็สามารถประสบความสำเร็จและพัฒนาศิลปะแนวนี้ได้อย่างแน่ นอน