ศิลปะกับชีวิตประจำวันที่ควรรู้

มนุษย์ของเรานั้นมีการใช้ศิลปะ อยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยตั้งแต่ตื่นมาไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเอง การมีการใช้ศิลปะในการปรุงเพื่อให้อาหารออกมามีรถชาติที่ดีแลสวยงามซึ่งความ สุขก็จะอยู่กับคนที่ได้รับทานที่ทำทั้งทางด้านการมอง ซึ่งอาหาร