Wallart

ศิลปะฝาผนังที่มีคุณค่า

ศิลปะเป็นเรื่องที่เกดจากจิตนา การและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ไม่มีข้อยึดถือว่าต้องทำจากอะไรและทำ กับสิ่งไหนเพียงแค่มันมีความสวยงานในตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหรืก ารปั้นต่างๆก็ถือเป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างขั้น โดยการที่คนเราจะสางศิลปะแต่ละชิ้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะศิลปะเกิด จากจินตนาการจึงมีความจำเป็นต้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างงานนั้นๆ ผลงานจึงออกมาอย่างมีคุณภาพและ เนื่องด้วยคุณภาพที่ออกมาสูงนั่นเองจึงทำให้มีมูลค่าของตัวงานศิลปะสูงเช่น กันและด้วยการที่ภาพหรือผลงานศิลปะแต่ละชิ้นนั้นออกมาจากจินตนาการจึงมีการ ที่ลอกเรียนยากจึงทำให้มีค่ามากขึ้นโดยส่วนใหญ่งานศิลปะจะเป็นวัสดุที่ สามารถเคลื่อนย้ายและมีการซื้อขายได้แต่ยังมีอยู่ประเภทหนึ่งที่เราเป็น ศิลปะที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มีอย่างเป็นเรื่องราวและอาจจะไม่เป็นเรื่อง ราวก็ได้ซึ่งในประเทศเรายังไม่เป็นที่ยอมรับนักนั่นคือศิลปะฝาผนังนั่นเอง

Wallart-

ซึ่งศิลปะประเภทนี้เราจะพอเห็นในสถานที่สำคัญต่างๆ เช่นในโบสถ์ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่น ก็มีความสวยงามไม่แพ้กันโดยจะเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็น มาของศาสนานั้นๆ โดยจะตัดบางตอนมาเขียนเป็นภาพโดยวัสดุที่และสีที่เข้ากับสถานที่ในการสร้าง งานโดยส่วนใหญ่โบสถ์องชาวพุทธจะเป็นโบสถ์ที่มีสีทองจึงมีแต่อุปกรณ์และการ แต่งภาพที่เป็นสีทอง ตามสถานที่อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธที่เข้ามาทำบุญได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยการเยี่ยมชม ศิลปะฝาผนังที่ทางวัดได้จัดไว้อีกด้วย และนอกจากศิลปะประเภทนี้จะเป็นที่นิยมของสถานที่สำคัญทางศาสนาละสำหรับต่าง ประเทศยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะด้วยการที่ดุและง่ายนี่เองโดยไม่ ว่าจะเป็นผนังร้านต่างๆ หรือร้านอาหารเองก็นิยมเหมือนกันถึงขั้นมีการจัดเป็นการแข่งขันเลยทีเดียว แต่ศิลปะแนวนี้ไม่ได้มีเพียงการเขียนให้เป็นภาพเพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถที พ้นสีพ้นออกมาเป็นลวดลายต่างๆ ได้เช่นกันแต่ประเทศไทยไม่ได้รับการสนับสนุนผลงานส่วนใหญ่จึงอยู่ตามใต้ สะพานลอย จึงทำให้เป็นที่น่าเสียดายสำหรับผู้ที่มีฝีมือแนวนี้ครับ