คำว่าศิลปะมีความหมายหลายอย่าง  มีทั้งกว้างและจำเพาะเจาะจง คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา หรือ สิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้ควบคู่กับมนุษย์ ทุกอย่างบนโลกนี้ การเข้าใจถึงศิลปะทำให้คนเรามีจิตและหัวใจที่สวยงาม  มองโลกในแง่ดีเสมอ ซึ่งแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เหมือนกับคำที่ว่าไว้  ( หนึ่งคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน )
ในสมัยก่อน งานศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ความคิดของคนเราย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ทุกอย่างในโลกใบนี้ก็เช่นกัน ความเจริญก้าวหน้า ความคิริเริ่มของมนุษย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตนเองมีความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ จึงออกมาสู่สายตาชาวโลก อยู่ตลอดเวลา ทำให้คนกับศิลปะควบคู่กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สวยงามมีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆ โดยมีการสร้างสรรค์วัดด้วยงานศิลปะเป็นฝีมือที่มนุษย์สร้างขึ้น มีการออกแบบวัดโดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย เพื่อให้เป็นวัดประจำวันเกิด โดยสร้างจากความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งสิ้น แค่พูดถึงชื่อวัด
เป็นอีกหนึ่งสถานที่สวยงามในประเทศไทย สำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านดำจังหวัดเชียงราย ศิลปะและสถาปัตยกรรมของสะสมทั้งหมดของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ที่สร้างขึ้นมากว่า 40 ปี มีทั้งงาน จิตกรรม ปติมากรรม และสถาปัตยกรรม ของสะสมที่นำมาจากทั่วโลก มาสร้างเป็นหอศิลป์กว่า 40 หลัง โดยได้แรงบันดาลใจจาก ล้านช้าง ล้านนา และสุวรรณภูมิ บ้านแต่ละหลังจะมีคอนเซปท์
เป็นงานศิลปะชั้นดีที่จัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเยี่ยมชม มีความหลากหลายผลงานของศิลปินที่มีอยู่ในประเทศไทย และกระจายอยู่ในเมืองหลวง ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมงานได้ทุกวัน มีจำนวน 20 แห่ง เปิดงานศิลปะทุกแนวความคิดที่วสามารถเข้ามาสัมผัสแห่งผลงานได้
ผมเชื่อว่าทุกคนมักจะเห็นแต่ศิลปะรูปแบบเดิม ๆ อยู่เสมอโดยแค่มีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปแค่นั้นเองแต่ทำไมศิลปะในรูปแบบใหม่ ๆ ก็มี แต่คุณเคยเห็นกันหรือไม่ว่าศิลปะสมัยใหม่นั้นมีรูปแบบเป็นเช่นไร โดยคนส่วนมากนั้นก็คุ้นเคยกับศิลปะในรูปแบบเดิม ๆ มันเป็นอะไรที่จำเจมากเพราะรูปแบบนั้นก็เหมือน ๆ กัน เพียงเปลี่ยนแค่รูปร่างเท่านั้นเองผมเชื่อว่าทุกคนนั้นก็ต้องการศิลปะที่มีรูปแบบใหม่ ๆ และศิลปะที่ทำให้เรานั้นถึงกับทึ่งได้
โดยรูปปั้นแต่ละชิ้นนั้นก็จะมีที่มาของมันซึ่งอยู่กับคนที่ปั้นขึ้นมาว่าจะตีความหมายของรูปปั้นว่าอย่างไร แต่รูปปั้นบางชิ้นนั้นมีความหมายที่ยาวนานและลึกลับอย่างมาก ความหมายของรูปปั้นซึ่งมีเพียงผู้ปั้นเท่านั้นถึงจะรู้ความหมายที่แท้จริงของมันว่ารูปปั้นเหล่านี้มีความหมายอย่างไรโดยรูปปั้นบางชิ้นนั้นเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ก็ยังไม่มีทราบว่าใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาโดยรูปปั้นเหล่านี้เป็นปริศนาอย่างมาก
งานศิลปะทั่วไปแล้วก็นับว่าเป็นศิลปะที่ดีแต่ศิลปะแต่ละประเทศนั้นก็จะมีงานศิลปะที่สำคัญและมีความหมายในแต่ละประเทศ โดยส่วนมากแล้วชิ้นงานศิลปะนั้นทำขึ้นโดยนักแกะสลักมีชื่อแต่ละประเทศก็จะมีความนิยมแกะสลักในรูปแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป แต่ภายในประเทศไทยนั้นมีรูปปั้นที่สำคัญอย่างมากคือรูปปั้นพระพุทธรูป
ต้นกำเนิดของศิลปะนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างทั้งสิ้น โดยศิลปะนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยทำธรรมชาติ โดยสิ่งต่าง ๆ ที่งดงามตาหลาย ๆ สิ่งที่ธรรมชาตินั้นสร้างขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียกว่าศิลปะแต่อย่างใดเพราะศิลปะนั้นเป็นงานฝีมือของมนุษย์ที่คิดขึ้นมาโดยแท้จริงแล้วความหมายของศิลปะนั้นกว้างมากบางครั้งอาจจะทำให้คิดกันไม่ถึงเลยว่าศิลปะนั้นมีความหมายที่กว้างขนาดนั้น
โดยศิลปะทั่วไปแล้วเป็นการสร้างจากมนุษย์ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์โดยเป็นสิ่งที่งดงามที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น โดยรวม ๆ แล้วศิลปะเหล่านี้มีหลายประเภทมากโดยแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความงดงามเฉพาะประเภทโดยแตกต่างกัน ซึ่งชิ้นงานศิลปะทั่วไปนั้นก็จะมีความหมายและความงดงามที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะในปัจจุบันนี้ภาพวาดต่าง ๆ
ศิลปะเป็นเรื่องที่เกดจากจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ไม่มีข้อยึดถือว่าต้องทำจากอะไรและทำกับสิ่งไหนเพียงแค่มันมีความสวยงานในตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหรืการปั้นต่างๆก็ถือเป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างขั้น โดยการที่คนเราจะสางศิลปะแต่ละชิ้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะศิลปะเกิดจากจินตนาการจึงมีความจำเป็นต้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างงานนั้นๆ 
มนุษย์ของเรานั้นมีการใช้ศิลปะอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยตั้งแต่ตื่นมาไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเองการมีการใช้ศิลปะในการปรุงเพื่อให้อาหารออกมามีรถชาติที่ดีแลสวยงามซึ่งความสุขก็จะอยู่กับคนที่ได้รับทานที่ทำทั้งทางด้านการมอง ซึ่งอาหารบางจานสามารถทำให้ถ่ายรูปก่อนรับประทานอาหารได้เลย ถ้าจะศึกษาจริงๆก็มีถึงโรงเรียนสอนการทำอาหารเลยทีเดียว
ศิลปะส่วนใหญ่มีความสวยงามอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วซึ่งเราสามารถประยุกต์นำมาใช้กับสิ่งรอบตัวของเราได้หลายอย่างโดยทำเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตต่างไม่ว่าจะเป็นการอยู่เพื่อให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองอย่าเช่นการอยู่อาศัยอย่างบ้านที่อยู่เองก็ต้องมีการออกแบบให้เข้ากับคนในบ้านรวมถึงความชอบไม่ว่าจะเป็นสีเองก็มีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศในการอยู่อาศัยส่วนใหญ่
ในความหมายของศิลปะคุณจะนึกถึงได้หลายอย่างโดยเราสามารถใช้มันได้กับทุกสิ่งตามความคิดของพวกคุณเองมันซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของแต่ละคนได้ ซึ่งวันนี้ผมจะกล่าวถึงศิลปะที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ในรายละเอียดแล้วผมคิดว่ามีความยากตั้งแต่การสร้างบทเพราะหนังที่ดีต้องมีบทที่สดใหม่และน่าติดตามของผู้ที่ต้องการชมและนอกจากบทจะดีแล้วตัวนักแสดงที่จะมารับบทเอง
โลกเราสมัยนี้มีการใช้เทคโนโลยีในการทำงานกันอย่างมากงานที่ทำออกมาจึงมีผลงานออกมาค่อนข้างคุณภาพที่กว่าสมัยก่อนมากทั้งนี้ก็ด้วยความต้องการของมนุษย์ที่อยากใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยว่าจะใช้ทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ทำ ซึ่งตอนนี้มีเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับสร้างหนังที่กำลังเป็นที่นิยมของหนังแนวที่สร้างจากจินตนาการสูงที่ไม่สามารถเห็นได้ตามความเป็นจริงนั่นก็คือเทคโนโลยี  3D Animation
ศิลปะต่างๆ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้มักจะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ทางกายแทบทั้งสิ้นโดยๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพต่างๆ ไม่วาจะเป็นภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ถือว่าเป็นศิลปะที่ใช้การสัมผัสและเข้าถึงได้โดยการดูด้วยตาซึ่งภาพเหล่านี้สามารถแสดงถึงความรู้สึกได้โดยไม่ต้องพูดเลยทีเดียวซึ่งจะส่งความรู้สึกได้ขนาดไหนนั้นก็ขั้นอยู่กับศิลปะผู้ผลิตงานด้วยอารมณ์และความรู้สึกนั้นๆ

ประวัติศิลปะทั่วทุกมุมโลก

ศิลปะมีทั้งแบบที่สามารารถสัมผัสได้ด้วยกายไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่เราสามารถสัมผัสได้จากการมองหรือศิลปะรูปปั้นที่เราสามรถสัมผัสได้จากการจับสัมผัสต่างๆ นั่นก็และแต่เป็นศิลปะทางกายทั้งสินโดยการสร้างศิลปะต่างๆสื่อถึงอารมณ์แทนการพูดออกเสียงนั่นเองแต่นอกจากศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ทางกายอย่างการวาดหรือปั้นแล้วยังมีศิลปะอีกประเภทหนึ่ง
ศาสตร์ทางศิลปะทุกวันนี้มีมากมายหลายด้านซึ่งการใช้ความคิดสร้างสันเพื่อนำมาใช้กับงานนั้นๆ ตามลักษณะของตัวศิลปะและความคิดของศิลปินเองก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นตัวที่สารถใช้ชี้วัดความโดดเด่นของศิลปะที่ตัวเองสร้างขึ้นได้ทั้งนี้ก็เอให้ผลงานของตัวเองออกมาดีและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนที่ศึกษาอยู่หรือไม่ก็ตามแน่นอนว่าผลงานที่ดีมักได้รับการตอบแทนคือมูลค่าของสิ่งที่สร้างโดยศิลปะนั้นๆ ด้วย
ศิลปะการถ่ายภาพเป็นศิลปะที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำเป็นอย่างมากโดยไม่ว่าจะถ่ายรูปอะไรไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ ก็ต้องมีข้อมูลและการเตรียมงานเป็นอย่างดีเพื่อให้งานทำนั้นออกมาได้อย่างสวยงามอย่างเช่นการถ่ายรูปนกเองก็ต้องศึกษาถึงลักษณะการอยู่อาศัยรวมถึงลักษณะนิสัยของนกตัวนั้นว่าชอบอะไรเพื่อที่เราจะสามาพบเจอและเก็บภาพได้ตามที่ต้องการซึ่งเมื่อเรารูหลักการที่อยู่อาศัยของมันแล้วสิ่งต่อไปก็คือ
ศิลปะในสมัยนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยการผสมผสานระว่างศิลปะแต่ละอย่างเป็นศิลปะแบบใหม่ต่างๆ นาๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันมนุษย์สามารถพัฒนาได้อย่างมากมายด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง  ซึ่งมนุษย์มีความสำพันธ์กับศิลปะมาอย่างช้านานทั้งการวาดและการปั้นต่างก็เป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้นหรือจะเป็นศิลปะการแสดงต่างๆ