คำว่าศิลปะมีความหมายหลายอย่าง  มีทั้งกว้างและจำเพาะเจาะจง คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา หรือ สิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้ควบคู่กับมนุษย์ ทุกอย่างบนโลกนี้ การเข้าใจถึงศิลปะทำให้คนเรามีจิตและหัวใจที่สวยงาม  มองโลกในแง่ดีเสมอ ซึ่งแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เหมือนกับคำที่ว่าไว้  ( หนึ่งคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน )
ในสมัยก่อน งานศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ความคิดของคนเราย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ทุกอย่างในโลกใบนี้ก็เช่นกัน ความเจริญก้าวหน้า ความคิริเริ่มของมนุษย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตนเองมีความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ จึงออกมาสู่สายตาชาวโลก อยู่ตลอดเวลา ทำให้คนกับศิลปะควบคู่กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สวยงามมีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆ โดยมีการสร้างสรรค์วัดด้วยงานศิลปะเป็นฝีมือที่มนุษย์สร้างขึ้น มีการออกแบบวัดโดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย เพื่อให้เป็นวัดประจำวันเกิด โดยสร้างจากความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งสิ้น แค่พูดถึงชื่อวัด
เป็นอีกหนึ่งสถานที่สวยงามในประเทศไทย สำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านดำจังหวัดเชียงราย ศิลปะและสถาปัตยกรรมของสะสมทั้งหมดของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ที่สร้างขึ้นมากว่า 40 ปี มีทั้งงาน จิตกรรม ปติมากรรม และสถาปัตยกรรม ของสะสมที่นำมาจากทั่วโลก มาสร้างเป็นหอศิลป์กว่า 40 หลัง โดยได้แรงบันดาลใจจาก ล้านช้าง ล้านนา และสุวรรณภูมิ บ้านแต่ละหลังจะมีคอนเซปท์
เป็นงานศิลปะชั้นดีที่จัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเยี่ยมชม มีความหลากหลายผลงานของศิลปินที่มีอยู่ในประเทศไทย และกระจายอยู่ในเมืองหลวง ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมงานได้ทุกวัน มีจำนวน 20 แห่ง เปิดงานศิลปะทุกแนวความคิดที่วสามารถเข้ามาสัมผัสแห่งผลงานได้

ประวัติศิลปะทั่วทุกมุมโลก